Các công ty tuyển dụng kỹ sư ĐTVT là:
🚙Thiết kế, phát triển sản phẩm: Samsung, VNPT, Viettel, Vinsmart, Toshiba, Qorvo, FPT Software, Dasan, Qualcomm, các công ty startup, ...
 
🚙Vận hành, cải tiến dây chuyền sản xuất: Samsung, LG, Vinsmart, Meiko, McNex, …
 
🚙Vận hành, cải tiến mạng viễn thông: Viettel, VNPT, Mobifone, Vinaphone, FPT Telecom, …
 
🚙Các bệnh viện, công ty cung cấp thiết bị y tế.