Tổng hợp các bài viết giới thiệu Điện tử Viễn thông
#set #đtvt #giới_thiệu_ngành_nghề #et
Điện tử Viễn thông làm cái gì?
https://www.facebook.com/set2010/posts/2598971056867228
Cơ hội nghề nghiệp của ĐTVT ra sao?
https://www.facebook.com/set2010/posts/2620691021361898
Các chuyên ngành sâu của ĐTVT?
https://www.facebook.com/set2010/posts/2582687551828912
Các chương trình, phương án tuyển sinh, mã tuyển sinh ĐTVT?
https://www.facebook.com/set2010/posts/2504480609649607
ĐTVT có làm về IoT không?
https://www.facebook.com/set2010/posts/2666132310151102
Thế AI thì sao? ĐTVT có AI không?
https://www.facebook.com/472791276812629/videos/497290391093707/