Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có trình độ chuyên môn vững chắc để có thể hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật viễn thông, có tư duy hệ thống, khả năng cập nhật hiểu biết về các vấn đề đương đại, có khả năng nghiên cứu và độc lập sáng tạo, tự đào tạo để sẵn sàng thích ứng, hội nhập môi trường khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội có nhiều biến động, nhiều thách thức mới.

Mã chuyên ngành: 8520208
Tốt nghiệp: Thạc sĩ

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh, Mạch và xử lý tín hiệu số)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông (Telecommunication Engineering)
Thời gian : 1,5 năm
Học phí: 36 - 37trđ/toàn thời gian học

Các bạn sinh viên vừa mới bảo vệ ĐATN có đăng ký xét chuyển tiếp cao học thông báo về Nộp hồ sơ xét học bổng 2020 sau đây:
 
Vì Quy định về xét cấp học bổng cho học viên sau đại học từ 1/9/2020 có nhiều thay đổi nên việc xét cấp học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020 cần phải hoàn thành gấp trước 1/9/2020.
Viện ĐTVT đề nghị các ứng viên xét chuyển tiếp cao học, học viên và NCS tiến hành ngay các thủ tục để cấp học bổng, thông tin như sau:
  • Những bạn ứng viên đã tốt nghiệp đợt tháng tháng 7 vừa qua dù chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học nhưng đã có đầy đủ kết quả học tập đều được xét tuyển cao học​.
  • Làm hồ sơ và nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 22/8/2020. Điều kiện xét và mẫu đơn xem đường link: http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=122&nid=2537
Nhà trường sẽ tiến hành xét học bổng sau đại học và ra quyết định cấp học bổng trước ngày 1/9/2020 để đảm bảo đúng qui định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Nếu có câu hỏi liên quan, xin liên hệ với Cô Hạnh (dohanh@set.hust.edu.vn) – VP Viện ĐTVT – 02438692242