Trung tâm nghiên cứu phát triển

Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông là tổ hợp phức hợp các phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai trực thuộc Viện Điện tử - Viễn thông

 

Được thành lập vào tháng 12 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông là một trung tâm nghiên cứu liên ngành với mục tiêu là tận dụng tối đa tiềm năng về nguồn nhân lực và bí quyết công nghệ từ các nhà nghiên cứu của Viện.

Bên cạnh nghiên cứu, trung tâm còn thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, đào tạo thiên hướng doanh nghiệp, và tư vấn doanh nghiệp.

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu trực thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông góp phần thực hiện mục tiêu Viện Điện tử Viễn thông là một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn hàng đầu của đất nước, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Cơ chế hoạt động

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu hoạt động theo phương thức mở tuân theo các nguyên tắc chung như sau:

 • Tổ chức theo phương thức mở, khuyến khích nhà khoa học tham gia với tư cách cộng tác viên NC
 •  
 • Tuân theo các quy định quản lý cơ sở vật chất, tài chính và quản lý khoa học của nhà trường

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học.
 •  
 • Giải mã, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ
 •  
 • Tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến Điện tử - Viễn thông
 •  
 • Hỗ trợ đào tạo sau đại học
 •  
 • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
 •  
 • Thu hút và thiết lập các mối liên hệ với doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước

 

 

 

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu khoa học: Triển khai các đề tài nghiên cứu các cấp sử dụng kinh phí từ sự nghiệp khoa học trong nước, các đề tài HTQT, các dự án nghiên cứu xuất phát từ doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 •  
 • Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ: Triển khai các hoạt động hướng tới thị trường và nhu cầu của đời sống, theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các hoạt động CGCN phải gắn với sở hữu trí tuệ (SHTT), đăng ký bản quyền và giải pháp hữu ích.
 •  
 • Hỗ trợ đào tạo sau đại học: Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ với chất lượng cao thông qua các hoạt động nghiên cứukhoa học tại Trung tâm.
 •  
 • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp: Trung tâm sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ đào tạo nâng cao, huấn luyện trong lĩnh vực ĐTVT, chuyên sâu theo nhu cầu xã hội.
 •  
 • Tư vấn, kiểm định: Hợp tác với các cơ sở và cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện các côngviệc tư vấn và kiểm định trong lĩmh vực điện tử, viễn thông.