Thông báo về chương trình học bổng nghiên cứu PSDP-H dành cho sinh viên năm cuối trong khuôn khổ hợp tác giữa HUST, POSTECH và Samsung Display, kỳ trao đổi tháng 2-tháng 7/2020:

 

 

Hạn nộp hồ sơ: 22/11

Hội thảo giới thiệu về chương trình: 15h00 ngày 12/11/2020 tại phòng Hội thảo C2

Lưu ý về điều kiện cam kết nhận học bổng: làm việc ít nhất 2 năm cho Samsung Display Việt Nam sau khi ra trường (Được tuyển dụng thẳng lên bậc professional II)

 

Nếu cần có liên hệ gì thêm, liên hệ:

 

Cô Nguyễn Hồng Hạnh

Phòng Hợp tác đối ngoại

Tel: (+84)-243 869 3796/ Mobile: (+84)-934 432 999

Email: hanh.nguyenthihong@hust.edu.vn