Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống, gồm:

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan

 

Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống