Các giảng viên hiện đang nghiên cứu trong mảng Mạng thế hệ mới gồm:

  1. PGS.TS.Nguyễn Hữu Thanh
  2. PGS.TS. Trương Thu Hương
  3. PGS.TS. Nguyễn Tài Hưng
  4. TS. Phạm Văn Tiến
  5. TS. Trần Quang Vinh
  6. TS. Nguyễn Hữu Phát
  7. TS. Phùng Thị Kiều Hà
  8. TS. Nguyễn Kim Thoa