Bộ môn Hệ thống Viễn thông

Bộ môn Hệ thống viễn thông chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

 • Hệ thống vô tuyến
 • Hệ thống viễn thông
 • Kỹ thuật truyền hình
 • Kỹ thuật đa phương tiện
 • Điện tử tương tự 1
 • Điện tử tương tự 2
 • Lý thuyết trường điện từ
 • Kỹ thuật siêu cao tần- anten
 • Kỹ thuật siêu cao tần - viba

Môn học thạc sỹ

 

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
 • Hệ thống radar và định vị vệ tinh
 • Tương thích điện tử
 • Sợi quang
 • Công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm và ứng dụng cho bộ thu phát vô tuyến
 • Hệ thống thông tin quang thế hệ mới
 • Nano quang
 •