kip to main content

Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ

Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ hiệu chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 1. Project 1
 2. Project 3
 3. Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử
 4. Kỹ thuật vệ tinh
 5. Hệ thống thông tin hàng không
 6. Kỹ thuật định vị sử dụng vệ tinh
 7. Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn
 8. Radar và phát hiện từ xa
 9. Lý thuyết mật mã
 10. Đo lường tự động điều khiển
 11. Dẫn đường và quản lý không lưu
 12. GIS và viễn thám
 13. Thiết kế ứng dụng dựa trên vị trí
 14. Anten - siêu cao tần
 15. Thông tin di động
 16. Thiết bị đầu cuối thông tin
 17. Thông tin số
 18. Cơ sở đo lường điện tử
 19. Công nghệ nano
 20. Mạng máy tính
 21. Kỹ thuật mạng nâng cao

Môn học thạc sỹ

 1. Tương thích điện từ - EMC
 2. Truyền thông đa phương tiện
 3. Hệ thống thời gian thực
 4. Các hệ thống phân tánSkip to main content