Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ

Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ hiệu chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ 

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

Project 1

Project 3

Kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử

Kỹ thuật vệ tinh

Hệ thống thông tin hàng không

Kỹ thuật định vị sử dụng vệ tinh

Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn

Radar và phát hiện từ xa

Lý thuyết mật mã

Đo lường tự động điều khiển

Dẫn đường và quản lý không lưu

GIS và viễn thám

Thiết kế ứng dụng dựa trên vị trí

Anten - siêu cao tần

Thông tin di động

Thiết bị đầu cuối thông tin

Thông tin số

Cơ sở đo lường điện tử

Công nghệ nano

Mạng máy tính

Kỹ thuật mạng nâng cao

Môn học thạc sỹ

 

Tương thích điện từ - EMC

Truyền thông đa phương tiện

Hệ thống thời gian thực

Các hệ thống phân tán