Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Mạch xử lý tín hiệu gồm 2 thành viên:

Lãnh đạo bộ môn

 

  •  
  •  
  • TS. Trần Mạnh Hoàng- Trưởng Bộ môn
  • Email: hoang.tranhmanh@hust.edu.vn
  •  
  •  
  • TS. Nguyễn Hữu Phát - Phó trưởng bộ môn
  • Email: phat.nguyenhuu@hust.edu.vn
  •