Bộ môn Hệ thống Viễn thông

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Hệ thống Viễn thông máy tính gồm 3 thành viên:

Lãnh đạo bộ môn

 •  
 •  
 • PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải- Trưởng Bộ môn
 • Email: hai.nguyenhoang@hust.edu.vn
 •  
 • TS. Hoàng Phương Chi - Phó trưởng bộ môn
 • Email: chi.hoangphuong@hust.edu.vn
 •  
 •  
 • TS. Phan Xuân Vũ - Phó trưởng bộ môn
 • Email: vu.phanxuan@hust.edu.vn
 •