Trung tâm đào tạo thực hành

Buổi ban đầu, Trung tâm đào tạo thực hành ĐT-TH-VT được gọi là Xưởng vô tuyến điện. Xưởng vô tuyến điện được thành lập trong khoa Điện tử - Viễn thông vào năm 1966. Trải qua những năm tháng kháng chiến hào hùng, cán bộ công nhân viên của Xưởng đã sát cánh cùng với các cán bộ của khoa và Trường tham gia kháng chiến, tiêu biểu là chiến dịch phòng không nên nóc nhà A1, A2, A3. Trong những năm đổi mới, cán bộ Trung tâm không ngừng nỗ lực cải tiến, thêm mới các nội dung thực hành, đáp ứng với sự nghiệp đào tạo cao quý của Khoa và Trường.

Giới thiệu chung

 

  • Trường ta đang trong quá trình đổi mới, vươn lên thành trường đại học ngang tầm trong khu vực và trên thế giới đảm bảo trình độ quốc tế, cơ cấu khoa thay đổi, chuyển thành Viện đào tạo. Cán bộ công nhân viên trong Trung tâm nhận thức được tầm quan trọng của quá trình đổi mới, tầm nhìn chiến lược của ban giám hiệu trong quá trình đổi mới, nhận thức được vị trí quan trọng của đào tạo thực hành trong công tác đào tạo sinh viên, quyết tâm xây dựng Trung tâm thành Trung tâm thực hành hiện đại, cung cấp các kỹ năng thực hành cập nhật trên thế giới cho sinh viên. Ngoài ra còn là điểm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiệu quả trong Trường. 

     

    Một số hình ảnh lớp học tại trung tâm thực hành Điện tử - Viễn thông

  •