Đội ngũ quản lý

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Viện Trưởng phụ trách cơ sở vật chất

Xem thêm
Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

Viện trưởng

Xem thêm
Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Phó Viện Trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và hợp tác doanh nghiệp

Xem thêm
Nguyễn Xuân Quyền

Nguyễn Xuân Quyền

Phó Viện Trưởng phụ trách đào tạo

Xem thêm