featured project

Giới thiệu bộ môn

Từ năm 1986, Khoa Vô tuyến điện, nay là Viện ĐT-VT, đã bắt đầu triển khai giảng dạy các môn học liên quan đến chuyên ngành Điện tử Hàng không - Vũ trụ (ĐT HK-VT) ..

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Xem thêm

featured project

Môn học

21 môn học cử nhân/kỹ sư, 4 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn Điện tử HK-VT tham gia vận hành một phòng thí nghiệm và thực hành bao gồm các bài thí nghiệm về kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử, đo lường tự động điều khiển, v.v.

Xem thêm