Danh mục đội ngũ cán bộ viện Điện Tử Viễn Thông


Họ Và Tên Văn Phòng Phone Email
Hoàng Phương Chi Phòng 611 - Thư viện Tạ Quang Bử 0934275550 chi.hoangphuong_at_hust.edu.vn
Trương Thu Hương Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_hust.edu.vn
Phạm Văn Tiến Phòng 411 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_hust.edu.vn
Hà Duyên Trung Phòng 414 - Nhà C9 090 345 9480 trung.haduyen_at_hust.edu.vn