featured project

Giới thiệu bộ môn

Đây là đơn vị đầu đàn trong việc đào tạo chuyên ngành Điện tử Y sinh trên cả nước, đã được BGD&ĐT phê duyệt chương trình khung năm 2008.

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh  bao gồm 16 cán bộ, trong đó có 01 Giáo Sư, và 01 Phó giáo sư, 11 Tiến sỹ.

Xem thêm

featured project

Môn học

14 môn học cử nhân/kỹ sư, 16 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn sở hữu 7 phòng thí nghiệm chuyên đề phục vụ sinh viên trong học tập

Xem thêm