Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu

Bộ môn XLTH có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm Đo lường điện tử, Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin. Thí nghiệm Lý thuyết mạch, Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu. Với đội ngũ cán bộ hướng dẫn thí nghiệm được đào tạo cơ bản và nhiệt tình với công việc, trang thiết bị đang từng bước được đầu tư nâng cấp, các phòng thí nghiệm đã đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn thí nghiệm cho số lượng lớn sinh viên các hệ (Đại học chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, đào tạo chương trình tiên tiên, Cao đẳng, tại chức, kỹ sư II với tổng số 4000 lượt sinh viên các hệ/năm).

Phòng thí nghiệm Đo lường

Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về các hiện tượng vật lý trong mạch điện, các mô hình phần tử mạch. Sinh viên được quan sát, tìm hiểu các định luật trong lý thuyết mạch như Định luật Kieckhop1-2, nguyên lý xếp chồng , định lý nguồn tương đương …. 

Với các thiết bị:

Máy hiện sóng

Oxilo CS4125

Kewood

Máy hiện sóng

Oxilo CS4135

Kewood

Máy phát tín hiệu hình sin

Audio Generator

Đài loan

Nguồn điều chỉnh trở kháng và sức điện động

DC Sourcce

Việt nam

Vôn kế điện tử

Digital Meter

Nhật bản

 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm  

Bài 2: Khái niệm về thông số tích cực của nguồn

Bài 3: Kiểm chứng nguyên lý xếp chồng 

Bài 4: Kiểm chứng định lý nguồn tương đương 

Bài 5: Kiểm chứng định luật Kirchoff 

Bài 6: Khái niệm về thông số điện dung của mạch điện

Bài 7: Khái niệm về thông số điện cảm của mạch điện

Bài 8: Mạch RC với tín hiệu hình sin 

Bài 9: Mạch RL với tín hiệu hình sin

Bài 10: Mạch cộng hưởng RLC nối tiếp 

Phòng thí nghiệm xử lý số tín hiệu

Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về lập trình và sử dụng các kiến thức môn học Xử lý số tín hiệu trên thực tế.

Các kỹ năng lập trình bao gồm: lập trình trên máy tính với phần mềm Matlab, lập trình cho các IC như MCU và ARM. Thực nghiệm các kỹ năng xây dựng hệ thống xử lý số thời gian thực trên nền các Vi xử lý và DSP.

Với các thiết bị: 

 

Bo mạch thí nghiệm xử lý số tín hiệu

DSP Proccessor Exprimentals

Labvolt

Kit Thực hành ARM và MCU

Deverlopment Board

Việt Nam

Xử lý số tín hiệu cơ bản. gồm 4 bài, thời lượng: 8 tiết:

Bài 1: Mô phỏng Hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng Matlab

Bài 2: Thiết kế bộ lọc số bằng Matlab

Bài 3: Giới thiệu về Digital Signal Processor

Bài 4: Làm quen với bo mạch thí nghiệm Labvolt DSP.

 

Xử lý tín hiệu số mở rộng gồm 3 bài, thời lượng: 12 tiết

Bài 1: Lập trình nhập xuất tín hiệu âm thanh thời gian thực trên máy tính

Bài 2: Xử lý số tín hiệu cơ bản trên máy tính với ngôn ngữ lập trình VB6.

 Bài 3: Lập trình ứng dụng lọc nhiễu và nén dữ liệu trên máy tính

 

Xử lý số tín hiệu nâng cao, lập trình ứng dụng, 3 bài, Thời lượng: 12 tiết.

Bài 1: Xây dựng bo mạch phần cứng nhận tín hiệu âm thanh bằng IC ARM và MCU

Bài 2: Giải thuật phân tích FFT dấu phẩy tĩnh với IC ARM và MCU

Bài 3: Xây dựng ứng dụng nhận dạng và điều khiển tự động bằng âm thanh.