Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm môn học điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình. Với đội ngũ cán bộ hướng dẫn thí nghiệm được đào tạo cơ bản và nhiệt tình với công việc, trang thiết bị đang từng bước được đầu tư nâng cấp, các phòng thí nghiệm đã đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn thí nghiệm cho số lượng lớn sinh viên các hệ (Đại học chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, đào tạo chương trình tiên tiên, Cao đẳng, tại chức, kỹ sư II với tổng số 4000 lượt sinh viên các hệ/năm).

Thí nghiệm kỹ thuật điện tử

 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 308

Nội dung: Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về môn học kỹ thuật điện tử. Môn học phục vụ cho sinh viên toàn trường

 

Thí nghiệm điện tử số

 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 308

Nội dung: Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành cơ bản về kỹ thuật số và các ngôn ngữ mô tả phần cứng.

 

Thí nghiệm ngôn ngữ lập trình 

 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 407

Nội dung: Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về lập trình cơ bản và nâng cao.

 

Thí nghiệm kỹ thuật vi xử lý

 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 407

Nội dung: Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về môn học kỹ thuật vi xử lý. Cách lập trình hợp ngữ cho vi xử lý.