VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Tin tức Thông tin khoa học

Giới thiệu dự án thúc đẩy nghiên cứu và phát triển Internet vạn vật của Viện Điện tử Viễn thông hướng tới các giải pháp thông minh cho một xã hội Việt Nam bền vững