VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Tin tức Thông tin khoa học

Thông tin khoá học khoá học mùa hè về IoT diễn ra từ 12/7 tới 15/7 tại trung tâm Việt Đức