VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh C Embedded Intern 2019 DASAN Zhone Việt Nam

Thông báo về hủy Lớp Thực tập kỹ thuật kỳ 20182

Hiện đang có 02 lớp Thực tập kỹ thuật được mở trong kỳ 20182 này là: Lớp 683704 – ET3270 cho K60, K61 và Lớp 2375 – ET3270Q cho LUH15. Do các bạn sinh viên không thể bố trí đi thực tập toàn thời gian 4 tuần trong quá trình học tập của học kỳ 20182, nên Viện ĐTVT đã đề nghị Phòng Đào tạo xem xét hủy 02 lớp này, để các em không phải đóng tiền học phí. Viện ĐTVT sẽ đăng thông báo hướng dẫn các sinh viên về kế hoạch Thực tập kỹ thuật vào hè 20183 vào tuần tới.

Thông báo kết quả phúc tra đợt 2 học kỳ 20181

Thông báo phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật 06/03/2019)

Chú ý: Sinh viên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp tại https://qldt.hust.edu.vn/.

Theo phân công, thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp là thầy hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.

Thông báo phân đồ án môn học học kỳ 20182 (cập nhật 27/02/2019)

Sinh viên thực hiện đồ án môn học học kỳ 20182 xem phân công chi tiết, chính xác tại https://qldt.hust.edu.vn/

Các bài viết khác...