VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo lịch thực tập cơ bản cho các lớp đăng ký bổ sung tại Trung tâm thực hành

Các bạn sinh viên đăng ký bổ sung lớp thực tập cơ bản (Tuần 15 đến tuần 19) tại Trung tâm thực hành - tầng 3 - 58 Lê Thanh Nghị, chú ý lịch học như sau:

1. Lớp buổi sáng học lý thuyết chung tại giảng đường 304. Thời gian: Thứ 2 ngày 17/11/2014 từ 8h00 đến 11h00

2. Lớp buổi chiều học lý thuyết chung tại giảng đường 304. Thời gian: Thứ 2 ngày 17/11/2014 từ 14h00 đến 17h00

3. Lịch học chi tiết các lớp thực hành dán tại bảng thông báo trung tâm.

Quy định về tiếng anh đối với SV đại học chính quy 2014

Quy định về tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại đây.

Quy định về học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015 tại đây

Quy chế về đào tạo đại học chính quy 2014

Thông tin về quy chế đào tạo đại học chính quy - 2014

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng Viettel - VT Core

1. Giá trị học bổng: 50 triệu VND/suất.

     Số lượng: 25 suất (ĐTVT:10 suất, CNTT: 10 suất, Cơ khí: 05 suất)

2. Đối tượng: SV năm cuối thuộc các ngành ĐTVT, CNTT và Cơ khí.

3. Điều kiện:

+ Điểm CPA tính đến hết tháng 09/2014 là từ 3.0 trở lên với ngành ĐTVT và CNTT, từ 2.8 trở lên với ngành Cơ khí.

+ SV phải cam kết làm việc cho Tập đoàn Viettel sau khi ra trường.

4. Hồ sơ gồm:

+ Bảng điểm CPA tính trung bình tích lũy có xác nhận của nhà trường.

+ Đơn xin học bổng theo mẫu

5. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: Ngày 07/11/2014.

6. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3)

Các bài viết khác...