VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án 1, đồ án 2 sinh viên CNCN và CNKT

Đồ án thiết kế 1

 

Đồ án online casino thiết kế 2 (CNCN)

 

Đồ án thiết kế 2 (CNKT)

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp học kỳ 20151

online casino

Thông báo lịch thực tập cơ bản ET2020 học kỳ 20151

Danh sách sinh viên các nhóm

 

Phòng thực hành các nhóm

 

 

Lưu ý:

1. Địa điểm thực tập cơ bản: Trung tâm thực hành Điện tử Viễn thông, tầng 3 nhà T, 58 Lê Thanh Nghị.

2. Thời gian thực tập:

2.1. Sáng từ 8h đến 11h.

2.2. Chiều từ 14h đến 17h.

Chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm học 2015 - 2016

Đơn xin học bổng tải xuống tại đây.

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

Kế hoạch thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

 

Hướng dẫn triển khai thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

 

 

Tải xuống tài liệu đính kèm liên quan tại đây.

Các bài viết khác...