VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo lịch thi giữa kỳ năm học 20151

Thông báo danh sách các sinh viên không tham gia Đại hội chi Đoàn và Tuần Sinh hoạt công dân K56, 57, 58, 59

Với các sinh viên không tham gia Đại hội chi Đoàn và Tuần Sinh hoạt công dân do Viện tổ chức, Viện sẽ có hình thức đánh giá điểm rèn luyện đối với các sinh viên không tham gia các buổi sinh hoạt bắt buộc vào cuối năm học.

K56

 

 

K57

 

 

K58

 

 

K59

 

Thông báo hướng dẫn đăng ký chuyên ngành và học phần tự chọn kỹ sư cho sinh viên k57

Thông báo chương trình sinh hoạt công dân sinh viên Viện Điện tử Viễn thông năm học 2015-2016

Thông báo triệu tập sinh viên K56, K57, K58, K59 các lớp + các lớp CTTT và KSTN thuộc Viện Điện tử Viễn thông.

Các bí thư và Giáo viên chủ nhiệm chú ý nhắc nhở các bạn tham gia đầy đủ. Liên chi đoàn sẽ phụ trách điểm danh các bạn tham gia và đánh giá vào điểm rèn luyện cuối năm. Điểm này sẽ ghi vào bảng điểm.

Kế hoạch chương trình sinh hoạt công dân K59 Viện Điện tử Viễn thông

 

Kế hoạch chương trình sinh hoạt công dân K56 K57 K58 Viện Điện tử Viễn thông

 

Thông báo kế hoạch phát bằng và trả hồ sơ lễ tốt nghiệp 2015

 

Sơ đồ ghế ngồi hội trường

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ SƯ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 1

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ SƯ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 2

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ SƯ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 3

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ SƯ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 4

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ SƯ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 5

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CỬ NHÂN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - BÀN SỐ 6

 

Các bài viết khác...