VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo các môn học kỳ hè 20143 dạng bài tập, đồ án

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án môn học và tốt nghiệp học kỳ 20143

 

Thông báo lịch thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015

Các sinh viên đã đăng ký thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015 bắt đầu thực hành từ thứ 3 ngày 07/07/2015 tại Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông. Thời gian từ 8h00 đến 11h00 các ngày trong tuần. Danh sách nhóm cụ thể xem tại bảng thông tin Trung tâm thực hành P302.

Thông báo danh sách sinh viên thực tập tại Viettel Global

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp cao đẳng 20142

Các bài viết khác...