VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo phân công đồ án học kỳ 20173

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

 

Thông báo phân công hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 20173

Thông báo phân công giảng dạy các học phần lý thuyết mở dưới dạng Project học kỳ 20173

Thông báo chương trình tuyển dụng thực tập sinh tài năng 2018 của DASAN Zhone Solutions Việt Nam

Thông báo lịch thực tập cơ bản học kỳ 20173 tại Trung tâm thực hành

Các bài viết khác...