VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp kỳ 20171 dành cho CN công nghệ K58, K59

     Viện Điện tử Viễn thông xin thông báo Sinh viên CNCN K58, K59 đã đăng ký học phần Thực tập công nghiệp sẽ đi thực tập toàn thời gian tại công ty ACE có trụ sở tại Hà Nam trong thời gian từ 26/9/2017 đến 19/1/2018. Công ty sẽ có xe đưa đón sinh viên hàng ngày từ trường ĐHBK Hà Nội  và có hỗ trợ ăn trưa cho sinh viên tại nhà ăn của công ty.  Các em sinh viên lưu ý, vì đây là đợt thực tập toàn thời gian nên sinh viên chỉ có thể học thêm các học phần đồ án ngoài thực tập công nghiệp. Sinh viên xem kế hoạch của đợt thực tập trong file đính kèm. 

     Sinh viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công ty và điểm thực tập công nghiệp sẽ do cán bộ phụ trách của công ty chấm trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao của sinh viên.  

     Đề nghị các em sinh viên đăng ký thông tin tại form sau trước 23h ngày 24/9/2017. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoS_SzBpLdjkqGmMzJOClWGXYpYaeckQJ4vJEAeI8dE7zcQ/viewform 

     Về địa điểm và thời gian cụ thể xe đón đoàn thực tập, Viện Điện tử Viễn thông sẽ thông báo vào thứ 2 ngày 25/9/2017. 

 

Thông báo về học bổng năm học 2017-2018

Thông báo thu BHYT và học phí học kỳ 20171

Thông báo học bổng SHARE lần thứ 4

Thông báo lịch thực tập cơ bản ET2020 chi tiết

Các bài viết khác...