VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo chương trình "Thực tập sinh tài năng của Ericsson"

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 1

Sinh viên xem kết quả phúc tra tại đây.

Thông báo về hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172 (bổ sung)

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐATN HỌC KỲ 20172

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20172

(Sinh viên đã hoàn thành thực tập công nghiệp, thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp từ các học kỳ trước)

 

 

 

Kết quả giải quyết đơn chuyển nhóm thực tập nhận thức của Nhập môn KTĐTVT kỳ 20171

Danh sách các hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20171 (cập nhật)

Hội đồng kỹ sư

 

 

Hội đồng cử nhân

 

Các bài viết khác...