VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo quy định về chấm đồ án tốt nghiệp và lịch nộp ĐA và chấm ĐATN

Quy định về chấm đồ án tốt nghiệp và lịch nộp ĐA và chấm ĐATN

http://set.hust.edu.vn/index.php/vi/sinhvien/cac-vn-bn-quan-trng/403-thong-bao-v-vic-ban-hanh-quy-nh-thang-im-chm-atn-c-nhan-k-s-va-hng-dn-trinh-bay-va-vit-an-tt-nghip

 

Kế hoạch nộp ĐA và chấm ĐATN như sau:   

  • - Thời gian giáo viên cho điểm hướng dẫn:             6/6/2018          
  • - Thời gian nộp quyển tại bộ môn:                         8/6/2018          
  • - Thành lập hội đồng:                                           11/6/2018        
  • - Phản biện ĐATN:                                                Từ 11 đến 15/6/2018     

- Thời gian bảo vệ tốt nghiệp:                                Từ 18 đến 23/6/2018

Thông báo tuyển dụng công ty IBCT JSC

 

 

Thông báo tuyển dụng Application Engineer của Rohde & Schwarz

Thông báo thể lệ cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

 

 

 

Thông báo kết quả phân hội đồng cấp Viện - SVNCKH lần thứ 35 2018

Kết quả phân hội đồng cấp Viện - SVNCKH lần thứ 35 - 2018
 
 
 
 
Các bạn được bảo vệ Oral sẽ chuẩn bị báo cáo trước hội đồng theo lịch và thứ tự trong danh sách.
Các nhóm Poster sẽ chuẩn bị Poster gửi về BTC. Không phải báo cáo trước hội đồng
Chú ý: 
1. Tất cả các nhóm trong danh sách (Cả Oral và Poster sẽ đều có mặt trong danh sách gửi lên Trường để có giấy chứng nhận và tóm tắt được in trong kỷ yếu SVNCKH)
2. Các nhóm khẩn trương hoàn thiện Tóm tắt - Version 2 sau khi đã được hội đồng cấp Bộ môn góp ý và gửi cho BTC để gửi cho Trường làm kỷ yếu. (bài tóm tắt từ 300 - 500 từ. Hiện nay nhiều nhóm viết rất dài)
3. Các nhóm gửi về BTC Poster được thiết kế chậm nhất là 15h00 ngày mai (Chủ nhật ngày 13/5). Ban tổ chức sẽ hỗ trợ để in Poster của các bạn để kịp trưng bày trong buổi bảo vệ sáng thứ 2. (Các bạn vẫn vào link upload tài liệu của BTC trong thông báo đầu tiên)
 
4. Để tiện cho BTC theo dõi. Các thành viên trong nhóm tham gia vào group https://www.facebook.com/groups/SRD.SET.HUST/
để để xác nhận đã nhận thông tin
Cú pháp: Nhóm ABC đã nhận thông tin và Nhóm ABC đã upload Tóm tắt version 2 + Poster NCKH 2018
Xin chúc các bạn cuối tuần vui và có sự chuẩn bị tốt
Phạm Phúc Ngọc
Các bài viết khác...