VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư giải pháp sản phẩm CNTT và Viễn thông

 

 

Thông báo lịch bảo vệ Sinh viên NCKH lần thứ 35

Hội đồng Bộ môn Kỹ thuật thông tin

 

Chung kết Best Project 2018 - Viện Điện tử Viễn thông

 

 

Thông báo về việc học lớp học kỳ 20172 (cập nhật)

Cập nhật ngày 02/05/2018: Thay đổi lịch họp lớp thầy Phát và thầy Việt Dũng.

Thông báo Khám sức khoẻ cho sinh viên cuối khoá

Các bài viết khác...