VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ 20173

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng KSTN

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng CTTT (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Cử nhân (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Kỹ sư

Các bài viết khác...