VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo lịch bảo vệ dự kiến tuần sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ môn Viện Điện tử Viễn thông 2015

Kế hoạch dự kiến bảo vệ tại các bộ môn như sau:

- Bộ môn Công nghệ ĐT & KTYS: 13h30 thứ 5 ngày 07/05/2015 tại C9-414
- Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ: 9h30 Thứ 2 ngày 11/05/2015 tại C9 - 410
- Bộ môn Điện tử & KT Máy tính: 14h00 Thứ 5 ngày 07/05/2015 tại C9 - 406
- Bộ môn Hệ thống viễn thông: 14h00 Thứ 2 ngày 11/05/2015 tại C9 - 408
- Bộ môn Kỹ thuật thông tin: 8h30 Thứ 6 ngày 09/05/2015 tại C9 - 412
- Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu: (đang cập nhật)

Thông báo Kêt quả phúc tra kỳ 201411 đợt cuối

Thông báo về việc thu bổ sung giấy khai sinh và lệ phí làm bằng cho sinh viên hệ đại học chưa nộp kỳ 20142

Văn phòng Viện thu bổ sung giấy khai sinh và lệ phí làm bằng cho sinh viên hệ đại học chưa nộp kỳ 20142 vào ngày 05/5/2015 tại bàn số 3.

Thông báo nộp tóm tắt và thông tin các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học viện điện tử - viễn thông 2015 – lần thứ 32

 • THÔNG BÁO
 • NỘP TÓM TẮT VÀ THÔNG TIN CÁC NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2015 – LẦN THỨ 32
 • Chú ý: Các bạn tham gia đề nghị gia nhập ngay vào nhóm SVNCKH để nhận thông báo (đường link trong mục 6 của thông báo)
 • 1. Các nhóm tối đa 5 thành viên
 • 2. Sử dụng link dưới đây để điền thông tin nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • (https://docs.google.com/forms/d/1cOiFO9i9YroX96JUjceKgtcYdaY9tHyMw42pdqoAh60/viewform?c=0&w=1)
 • 3. Các nhóm tải file: Mẫu khai thông tin SVNCKH 2015 - Viện ĐTVT.xls để điền thông tin và upload lên địa chỉ:
 • http://dropzone4drive.appspot.com/dz/f550fd5e3e28a29deed2485084403fc2/28f15a74d5095b94a563fb1d8ecfc7f8
 • Cách đặt tên: Thông tin SVNCKH 2015 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn.xls
 • Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2015 – Nhóm EEG – KTTT.xls
 • 4. Các nhóm khai báo theo đường link trên (2) và gửi file Mẫu khai thông tin SVNCKH 2015 - Viện ĐTVT.xls (3) mới được bảo vệ tại cấp bộ môn. Thời gian nộp trước ngày 28/4/2015
 • 5. Thông tin ngày bảo vệ tại các bộ môn sẽ được thông tin trên group SVNCKH 2015 hoặc website Viện ĐTVT. Dự kiến trong khoảng thời gian từ 4/5 – 9/5/2015. Các nhóm Nộp bản tóm tắt có chữ ký của giáo viên hướng dẫn tại buổi bảo vệ cấp bộ môn. Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm (File: Template Abstract - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2015.xls). Viết tóm tắt bằng tiếng Việt. Các thông tin về cách viết tóm tắt, cỡ chữ, font chữ, giãn dòng được ghi trong mẫu
 • 6. Các nhóm sau khi qua vòng báo cáo tại Bộ môn sẽ được thông báo trên Group SVNCKH (https://www.facebook.com/groups/687553444635064/) và Website Viện (http://set.hust.edu.vn/ ) về thời gian bảo vệ tại Hội đồng cấp Viện. Dự kiến (Trong khoảng thời gian từ 11/5 đến 16/5)
 • 7. Các nhóm vào vòng cấp Viện cần chuẩn bị:http://dropzone4drive.appspot.com/dz/f550fd5e3e28a29deed2485084403fc2/28f15a74d5095b94a563fb1d8ecfc7f8
  • a. Upload tóm tắt tại:
 • Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm. Viết tóm tắt bằng tiếng Việt. Các thông tin về cách viết tóm tắt, cỡ chữ, font chữ, giãn dòng được ghi trong mẫu.
 • Tên file: Tóm tắt – Tên bộ môn – Tên nhóm – Version X.doc
 • Ví dụ: Tóm tắt – KTYS – Nhóm Tùng – Sơn – Hạnh – Version 1.doc
 • b. Báo cáo: 4 hoặc 5 hoặc 6 trang. (Nộp hôm bảo vệ hội đồng cấp Viện). Theo mẫu: 2014_04_ MẪU VIẾT BÁO CÁO THEO CHUẨN IEEE.DOC
 • c. Slide Presentation (Sử dụng khi báo cáo tại hội đồng cấp Viện)
 • d. Upload Poster tại:
 • http://dropzone4drive.appspot.com/dz/f550fd5e3e28a29deed2485084403fc2/28f15a74d5095b94a563fb1d8ecfc7f8
 • (Sẽ có giải cho Poster trình bày tốt). Thiết kế trên Word hoặc Visio rồi xuất ra định dạng pdf. Nộp bản in Poster tại ngày bảo vệ Hội đồng cấp Viện. Xem file mẫu: Mau poster - Khổ A3 - SVNCKH 2015.pdf
 • Cách đặt tên:
 • Tên file: Poster – Tên bộ môn – Tên nhóm – Version X.pdf
 • Ví dụ: Poster – KTYS – Nhóm Tùng – Sơn – Hạnh – Version 1.pdf
 • 8. Tóm tắt bao gồm đặt vấn đề, phương pháp và kết quả hay kết luận. Có thể gồm hình vẽ, đồ thị, sơ đồ khối.
 • 9. Chỉ có các nhóm viết abstract đầy đủ và đúng theo yêu cầu mới được xét duyệt
 • 10. Các báo cáo có chất lượng từ cấp bộ môn đều được cấp giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học
 • Thông tin liên lạc:
 • Thầy Phạm Phúc Ngọc
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • SĐT: 0936612008
 • Thầy Nguyễn Minh Đức
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • SĐT: 0986144661

Thông báo khung chương trình đào tạo kỹ sư từ cử nhân công nghệ

Thông báo danh sách các học phần mở bổ sung kỳ 20142 B

Các bài viết khác...