VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp học kỳ 20151

online casino

Thông báo lịch thực tập cơ bản ET2020 học kỳ 20151

Danh sách sinh viên các nhóm

 

Phòng thực hành các nhóm

 

 

Lưu ý:

1. Địa điểm thực tập cơ bản: Trung tâm thực hành Điện tử Viễn thông, tầng 3 nhà T, 58 Lê Thanh Nghị.

2. Thời gian thực tập:

2.1. Sáng từ 8h đến 11h.

2.2. Chiều từ 14h đến 17h.

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

Kế hoạch thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

 

Hướng dẫn triển khai thực tập công nghiệp CN ĐTVT K57

 

 

Tải xuống tài liệu đính kèm liên quan tại đây.

Thông báo kết quả phúc tra kỳ 20142 đợt 2 & 3

Thông báo về việc đăng ký học phần thực tập cơ bản cho sinh viên ĐTVT K59

Các bạn sinh viên viện Điện tử viễn thông K59 khẩn trương vào http://sis.hust.edu.vn/ đăng ký học phần thực tập cơ bản kỳ 20151.

Thay đổi kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET3290 Đồ án 1 và ET4010 Đồ án 2

Để sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất của trung tâm Đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông trong việc hướng dẫn sinh viên làm Đồ án 2, Viện Điện tử- Viễn thông quyết định thay đổi kế hoạch học tập chuẩn nbso online casino reviews của hai học phần ET3290 Đồ án 1 và học phần ET4010 Đồ án 2 như sau:
-  Kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET3290 Đồ án 1 chuyển từ học kỳ 6 sang học kỳ 7  áp dụng từ K58.
-  Kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET4010 Đồ án 2 chuyển từ học kỳ 7 sang học kỳ 8 áp dụng từ K57.
VP Viện ĐTVT
Các bài viết khác...