VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo về hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172 (bổ sung)

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐATN HỌC KỲ 20172

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20172

(Sinh viên đã hoàn thành thực tập công nghiệp, thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp từ các học kỳ trước)

 

 

 

Kết quả giải quyết đơn chuyển nhóm thực tập nhận thức của Nhập môn KTĐTVT kỳ 20171

Danh sách các hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20171 (cập nhật)

Hội đồng kỹ sư

 

 

Hội đồng cử nhân

 

Thông báo thay đổi lịch thí nghiệm

Môn Thí nghiệm

Thí nghiệm tuần

Tuần thay đổi

Phòng TN

Điện tử tương tự 1 (et3230)

27

30

C9 310

Trường điện từ 3210

27

25

C9 309A

Đa phương tiện (ET4260)

27

25

C9 309B

Kỹ thuật điện tử (ET2010)

27

25

T 307

Kỹ thuật điện tử (ET2012)

27

25

T 307

Ngôn ngữ lập trình (ET2030)

27

25

C9 306

 

 

Chú ý: Các nhóm làm TN chỉ thay đổi về tuần thời gian làm thí nghiệm không thay đổi

Thông báo kế hoạch thực tập nhận thức học kỳ 20171 tại FSoft cho sinh viên K61, K62

Đề cương báo cáo Nhập môn tải tại đây.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K61 ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC KỲ 20171

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K62 ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC KỲ 20171

 

Thông báo phân công giảng dạy học kỳ 20172

Các bài viết khác...