VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo về việc mở lớp các học phần học kỳ 20182

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ mở thêm các lớp của các học phần sau cho học kỳ 20182:

1. ET4140: Định vị và dẫn đường điện tử

2. ET5260: Định vị sử dụng vệ tinh

3. ET4130: Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn

4. ET4150: Mạng thông tin hàng không

5. ET5240: Kỹ thuật vệ tinh

6. ET5290: Dẫn đường và quản lý không lưu

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên đăng ký học chuyên ngành ĐT Hàng không - Vũ trụ. Từ học kỳ tới, Viện sẽ đều đặn mở các lớp cho chuyên ngành này, đồng thời sẽ đề nghị nhà trường không tăng học phí với số lượng lớp nhỏ của chuyên ngành này. Vì vậy, các em chú ý để đăng ký lớp học.

Viện ĐTVT

Nguyễn Xuân Quyền - Phó Viện trưởng

Thông báo danh sách phân công hội đồng chấm tốt nghiệp hệ đào tạo quốc tế học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo phân công bổ sưng hướng dẫn tốt nghiệp kỳ 20181

Thông báo số 2 về thực tập công nghiệp K60 học kỳ 20181

Thông báo số 1 về việc Thực tập công nghiệp cho sinh viên cử nhân CN K60

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên lớp CNCN K60 đi thực tập công nghiệp trong trong thời gian 10 tuần bắt đầu từ ngày 01/10/2018. Sinh viên sẽ được chia thành 02 nhóm để đi thực tập tại 02 công ty là Fsoft (FPT Software) và VNPT Tech. Để chuẩn bị cho việc chia nhóm phù hợp, Viện ĐTVT sẽ tổ chức một buổi làm bài test cho tất cả các bạn vào 9h30 thứ ba ngày 25/09/2018 tại TC-412. Yêu cầu các bạn nằm trong danh sách đi thực tập tham gia test đầy đủ. Sau khi có kết quả test, Viện sẽ có thông báo tiếp theo về danh sách từng nhóm, nội dung, kế hoạch và các các quy định đánh giá quá trình và kết quả thực tập (trong đó có các điều kiện đối với các bạn có nguyện vọng thực tập ở công ty khác).

Viện ĐTVT

Thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp kỳ 20173

Các bài viết khác...