VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20171 (cập nhật 12/03/2018)

Kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 1

 

Kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 2

 

Kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 3

 

Thông báo về hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172 (bổ sung đợt 2)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP + ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án môn học học kỳ 20172

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 1

 

 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 2_CNKT

 

 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 2_CNCN

 

 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 3

 

 

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 2

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20171 đợt 1

Sinh viên xem kết quả phúc tra tại đây.

Các bài viết khác...