VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo thực tập kỹ thuật K62 hè 20193

Viện ĐTVT tổ chức cho sinh viên K62 đi thực tập kỹ thuật kỳ hè 20193 tại các đơn vị tiếp nhận ngoài trường. Thời gian thực tập là 1 tháng trong khoảng thời gian từ 17/07 đến 05/09/2020. Việc phân công này dựa trên khả năng tiếp nhận của phía đơn vị tiếp nhận và nguyện vọng đăng ký của SV.

Các file đính kèm gồm: