VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo lịch học đồ án 2 học kỳ 20191 bổ sung nhóm LUH14 (cập nhật ngày 04/11/2019)