VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo thể lệ cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh