VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Điện tử Viễn thông

1. Các nhóm liên hệ với thầy cô hướng dẫn để biết lịch bảo vệ cụ thể của các bộ môn

2. Các nhóm đã bảo vệ khẩn trương hoàn thiện Poster, Slide và Tóm tắt chỉnh sửa và bài báo theo chuẩn IEEE sau góp ý của các thầy cô tại hội đồng bộ môn. https://tinyurl.com/uploadsvnckh35 Deadline 11/5

3.Link Group trao đổi thông tin,nhận được sự hướng dẫn và giải đáp thắc mắc từ các thầy cô : https://www.facebook.com/groups/SRD.SET.HUST

Dưới đây là Danh sách các nhóm tham gia Tuần lễ Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 35 - Viện Điện tử Viễn thông