VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo ngày tư vấn tuyển sinh "HỌC THẠC SĨ - CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"

 

Link đăng ký tham dự chương trình: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62q7tZzWPe5yA-PO-xSwCvYvOurs-QkZASFd2QFF973a4wA/viewform

 

Thông tin chi tiết chương trình: