VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo về hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172 (bổ sung)

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐATN HỌC KỲ 20172

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20172

(Sinh viên đã hoàn thành thực tập công nghiệp, thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp từ các học kỳ trước)