VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Kết quả giải quyết đơn chuyển nhóm thực tập nhận thức của Nhập môn KTĐTVT kỳ 20171