VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo về việc đăng ký học phần thực tập cơ bản cho sinh viên ĐTVT K59

Các bạn sinh viên viện Điện tử viễn thông K59 khẩn trương vào http://sis.hust.edu.vn/ đăng ký học phần thực tập cơ bản kỳ 20151.