VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo lịch thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015

Các sinh viên đã đăng ký thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015 bắt đầu thực hành từ thứ 3 ngày 07/07/2015 tại Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông. Thời gian từ 8h00 đến 11h00 các ngày trong tuần. Danh sách nhóm cụ thể xem tại bảng thông tin Trung tâm thực hành P302.