VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật K57

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K57 thực tập kỹ thuật trong vòng 1 tháng trong kỳ hè, Viện Điện tử - Viễn thông đề nghị sinh viên đã đăng ký học phần thực tập kỹ thuật điền thông tin theo link sau trước ngày 5/6/2015.

Trân trọng cảm ơn

 

Văn Phòng Viện