VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo toạ đàm Kiến tạo tầm nhìn - Những câu chuyện về chặng đường phát triển thần kỳ của Samsung

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Samsung Việt Nam, Nhà trường sẽ phối hợp tổ chức Buổi tọa đàm của Ông Han Myoung Sup - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam với các bạn sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội:

 
Chủ đề:              Kiến tạo tầm nhìn - Những câu chuyện về chặng đường phát triển thần kỳ của Samsung
Thời gian:          08h30 – 11h30, thứ tư, ngày 27/05/2015.
Địa điểm:           Hội trường tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 
Thông báo chi tiết về buổi toạ đàm được đăng tải trên website: