VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo bổ sung lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 -2015

Các bạn sinh viên xem chi tiết Thông báo bổ sung lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 -2015 tại đây.