VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 2014 1 đợt 3

Các bạn sinh viên xem kết quả phúc tra học kỳ 2014 1 đợt 3 tại đây.