VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 2

Sinh viên xem kết quả phúc tra bài thi 20141 đợt 2 tại đây.