VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142

Văn phòng xin gửi danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142 bản công bố chính thức sau khi đã điều chỉnh. Danh sách và lịch trình thực hiện các bạn sinh viên xem tại đây.

VĂN PHÒNG VIỆN