VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo đăng ký lớp thực tập điện tử cơ bản (HP ET2020)

1. Các bạn sinh viên đăng ký thực tập điện tử cơ bản (HP ET2020) tại Trung tâm thực hành theo biểu mẫu dưới đây.

2. Hạn đăng ký là hết ngày 13-02-2015.

3. Lịch học chi tiết sẽ được đăng trên website Viện Điện tử Viễn thông - http://set.hust.edu.vn