VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

[Khẩn] Thông báo kế hoạch thực tập nhận thức học kỳ 2014 1 tại FPT Software

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC HỌC KỲ 2014 1 TẠI FPT Software

CHO NỘI DUNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG , NHẬP MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

 

Sinh viên Thời gian Nội dung, địa điểm
Tất cả sinh viên 14h30 ngày 06/01/2015

Hội trường C2-ĐHBK Hà Nội - Công ty FPT software giới thiệu về công ty

Nhóm 1,2,3,4,5

( Từ số 1 đến số 125 theo danh sách )

9h00 ngày 06/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Nhóm 6,7,8,9,10

( Từ số 126 đến số 250 theo danh sách )

10h00 ngày 06/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Nhóm 11,12,13,14,15

( Từ số 251 đến số 375 theo danh sách )

09h00 ngày 07/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Nhóm 16,17,18,19,20

(Từ số thứ tự 376 đến 500 theo danh sách)

10h00 ngày 07/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Nhóm 21,22,23,24,25

(Từ số thứ tự 501 đến 625 theo danh sách)

09h00 ngày 08/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Nhóm 26,27,28

(Từ số thứ tự 626 đến 705 theo danh sách)

10h00 ngày 08/01/2015 Tham quan tại FPT Software - tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Tất cả sinh viên Từ 19/01 đến 23/01/2015 Nộp báo cáo tại Văn phòng Viện Điện tử - Viễn thông

 

Chú ý:

- Khi đến cơ sở thực tập sinh viên phải ăn mặc lịch sự, mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và tuyệt đối tuân thủ theo nội quy của cơ sở thực tập

- Sinh viên tự đi đến địa điểm thực tập và có mặt trước giờ bắt đầu để điểm danh.

- Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải viết báo cáo theo yêu cầu trong file DecuongbaocaoNhapmon_K58.doc

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC KỲ 20141 THUỘC NỘI DUNG MÔN HỌC NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, NHẬP MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG.